Rakennustiedon tarkoitus on edistää hyvää kaavoitusta, rakentamista ja kiinteistönpitoa. Haluamme omalta osaltamme parantaa rakentamisen laatua tuottamalla puolueetonta ja luotettavaa tietoa koko rakennusalalle.

Rakentaminen on monimutkaista ja tuntuu, että se monimutkaistuu kiihtyvää tahtia uudistuvien säädösten ja määräysten johdosta. Rakentamista tehdään vaihtelevissa olosuhteissa ja usein rakennus on ainutkertainen toteutus. Ennen varsinaista toteutusta on tehty useita vaihtoehtoisia suunnitelmia ja kustannuslaskelmia. Korjausrakentamiseen vaillinaiset lähtötiedot tai puutteelliset vanhat suunnitelmat tuovat omat haasteensa.

Rakennushankkeeseen osallistuvia ihmisiä on usein satoja ja hankkeen kokonaiskestossa puhutaan usein vuosista. Ei ihme, jos kaikkien osapuolten käsitys laadusta ei ole sama eikä kiinteistön rakennuttajan tai suunnittelijoiden toiveet aina välity työmaalle (laadun) työntekijöille.

Sanotaan, että laatu syntyy yhdessä tekemällä ja ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Nämä sanonnat kuvaavat mielestäni hyvin, mistä rakentamisen laadussa on kysymys. Ei riitä, että suunnitelmissa on määritelty laatuvaatimukset, jos niitä ei noudateta työmaalla.

raktieto-urakointi-1509-Edit-mid

Parasta laatua syntyy, kun hankkeen kaikki osapuolet tekevät yhdessä tavoitteita, suunnitelmia ja päätöksiä, sitoutuvat niihin ja viesti kulkee osapuolelta toiselle sujuvasti. Hankkeeseen valitaan ammattitaitoisia suunnittelijoita, laadukkaita tuotteita ja hyviä työntekijöitä. Jokainen hankkeessa mukana oleva työntekijä on sitoutunut tekemään oman osansa parhaalla mahdollisella tavalla ja voi olla ammattiylpeä lopputuloksesta. Jälkikäteen kaikkien on mukava sanoa: ”Hei, olin tekemässä tuota rakennusta”.