Rakennustietosäätiö RTS on luonut rakennushankkeille kotimaisen ympäristöluokitusjärjestelmän. RTS-ympäristöluokituksen tarkoituksena on keskittyä kolmeen olennaiseen asiaan: sisäilman laatu, kosteusteknisten riskien hallinta ja energiatehokkuus.

Sisäilma-asioihin perehtynyt on varmasti kuullut kaikki kauhutarinat pieleen menneistä remonteista, homeisista päiväkodeista ja haisevista huonekaluista.

Huolimatta siitä, että rakennuksia korjataan ja rakentamisen laadun pitäisi koko ajan parantua sekä jatkuvasti tutkitaan ja mietitään, miten suunnitellaan ja toteutetaan aina vaan paremmin, rakennukset ja ihmiset niiden sisällä eivät voi hyvin.

Uusi ympäristöluokitusjärjestelmä ottaa huomioon suomalaiset olosuhteet ja parhaat käytännöt. Toisin sanoen se on tehty nimenomaan Suomea ja suomalaisia varten, sinua varten! Siitä on karsittu kaikki ylimääräinen pois ja keskitytty yllä mainittuihin, rakennushankkeen kannalta olennaisiin asioihin. Tarkoituksena on tukea kestäviä valintoja rakennusprosessin aikana sekä edesauttaa innovaatioiden syntymistä ja kriittisten pisteiden huomioimista.

Työkalun ja siihen liittyvän auditoinnin avulla pystytään todentamaan mm. suunniteltu Sisäilmaluokka ja viherkerroin sekä akustiikkaan, valaistukseen, hiilijalanjälkeen, energiatehokkuuteen ja kosteudenhallintaan liittyvät seikat. Tulevaisuus on tehty eettisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävistä valinnoista, jotka ohjaavat meitä parantamaan toimintatapoja ja innovoimaan rohkeasti uutta!

RTS ympäristöluokitus on luotu yhdessä Senaatti Kiinteistöjen, Helsingin kaupungin, Oulun kaupungin, Espoon Asunnot Oy:n ja muiden rahoittajien kanssa. Tutustu RTS-ympäristöluokitukseen: cer.rts.fi