Rakennustieto on mukana Euroopan komission käynnistämässä Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa, jonka tavoitteena on löytää parempia elämisen ja asumisen tapoja.

Aloite kaataa raja-aitoja tieteen, teknologian, taiteen, kulttuurin ja sosiaalisen osallisuuden välillä yhdistäen suunnittelun, kestävän kehityksen, saavutettavuuden, kohtuuhintaisuuden ja investointien suuntaamisen näkökohdat.

Arkkitehtien, suunnittelijoiden, insinöörien, taiteilijoiden, tutkijoiden lisäksi suunnitteluun kutsutaan mukaan kaikki kiinnostuneet. Suunnitteluun voi osallistua joko hankkeen verkkosivuilla tai 24.3. järjestettävässä co-design tapahtumassa (linkki), jossa Rakennustiedon yliasiamies Markku Hedman antaa alustuksen aiheesta tasa-arvo ja hyvinvointi. Olemme innokkaasti mukana aloitteessa.

”Rakennustiedon tehtävä on tukea laadukkaan ja kestävän rakennetun ympäristön toteuttamisen ja ylläpidon edellytyksiä. Olemme myös sitoutuneet tekemään parhaamme vihreän siirtymän aikaansaamiseksi. Uusi eurooppalainen Bauhaus on Rakennustiedon näkökulmasta erinomainen mahdollisuus yhdistää eri toimijoiden sekä voimavarat että asiantuntemus kokonaisvaltaisten ja innovatiivisten ratkaisujen aikaansaamiseksi aikamme suuriin haasteisiin”, kertoo Hedman.  

Suunnitteluvaihe kartoittaa ja kehittää aloitteen konseptia ja määrittelee kiireellisimmät tarpeet ja haasteet. Tavoitteena on myös luoda yhteyksiä eri osapuolten välille.

Toteutusvaihe tapahtuu syksyllä 2021, jolloin suunnitellaan ja toteutetaan rakennetun ympäristön pilottiprojekteja. Tuloksia ja hyviä ideoita pyritään levittämään kansainvälisesti, myös Euroopan ulkopuolelle. Olennaisen tärkeää on tehdä yhteistyötä kansalaisten, yritysten ja tiedemaailman kanssa ja vahvistaa kaupunkien institutionaalisia valmiuksia.

Komissio myös myöntää tänä keväänä ensi kertaa Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinnon, jolla se palkitsee esimerkkitapauksia, jotka kuvastavat aloitteen keskeisiä arvoja ja herättävät keskustelua elinympäristöjen kehittämisestä.

Tutustu aloitteeseen tästä linkistä.
Ilmoittaudu co-design-tapahtumaan tästä linkistä.